“Norges beste golfbane” – Rolex Golf Guide – Golf Digest

Hotellplaner og baneombygging

Informasjonsmøte 19.april på Thon Htl Oslo Airport


Kjære medlemmer!

Siden forrige nyhetsmail om hotellprosjektet har styret, administrasjonen og markedsgruppe jobbet aktivt for å ivareta medlemmenes interesser, og for å komme frem til et forslag som vi kan presentere for aksjonærene våre. Det gjenstår fortsatt mye jobb, men vi har nå et godt alternativ som vi ønsker å legge frem for dere. Målet er å få gode råd fra aksjonærene om veien videre.

 

Vi ønsker derfor å invitere alle aksjonærer til et informasjonsmøte torsdag 19. april på Thon Hotell Oslo Airport. Møtet vil starte 18.00. På møtet vil vi presentere planene for hotell og ombyggingen av banen. Vi vil også komme inn på tidsperspektiv og økonomi i prosjektet. Spesifikk agenda for møtet vil bli sendt ut 12. april.

 

Vi håper og tror på god deltagelse på møtet. Det er viktig for oss å påpeke at dette er et informasjonsmøte og det er medlemmenes tilbakemeldinger som avgjør hvordan vi arbeider videre med prosjektet.

 

På grunn av bespisning og oppsett av møterom ønsker vi en påmelding fra de som ønsker å delta. Påmelding til møtet kan sendes til tore@miklagardgolf.no. Husk å skrive hvor mange aksjer du eier i Miklagard Golf AS.

 

Håper vi ses 19. april på Thon Hotell Oslo Airport.

 

 

Med vennlig hilsen

 

Tore Waagø

Daglig leder

Miklagard Golf

 

På vegne av styret i Miklagard Golf AS

Netbooking
PRO
Samarbeidspartnere