“Norges beste golfbane” – Rolex Golf Guide – Golf Digest

Lag-NM junior, 1.divisjon 28-29.juni

Praktisk informasjon


Avmelding

Før og etter påmeldingsfristens utløp skal avmelding/strykning rettes til NGF, turnering@golfforbundet.no.

Golfklubb som trekker sitt lag etter påmeldingsfristen vil bli fakturert full startkontingent

fra arrangørklubben.

 


Beskjeder/Informasjon

Alle beskjeder vil bli slått opp på oppslagstavlen ved turneringssekretariatet i klubbhuset.

 


Caddie

Caddievester utleveres av starter. En caddie må bære caddievest. Caddievester innleveres i scorekortmottaket etter endt spill den enkelte dag.

Spillere som ikke returnerer caddievest vil faktureres et gebyr på kr. 500,-.

 


Drivingrange

Åpen fra kl. 06.30 begge turneringsdager.

Det brukes bank/kreditt kort (kr 50 gir 40 baller), rangekort kr 400 for 10 bøtter og kr 700 for 20 bøtter. Det er kr 50 i depositum for rangekort.

 


Evakueringsplan

Spillerne vil ved start få utlevert en evakueringsplan som følges ved spilleavbrudd. Deles ut av starter.


 Forecaddies

Forecaddies utplasseres ved behov. Starter informerer om eventuelle forecaddies og på hvilke hull.

Forecaddies er utplassert for sikkerhet, men kan også assistere med å anvise/finne baller.

Spilleren bør anvise ballens retning ved å strekke ut høyre eller venstre arm i skulderhøyde.

 


Føring av handicap

Handicaptellende runde (single) føres i ht. EGA Handicap System punkt 3.12.

Four-ball og Foursome er ikke handicaptellende spilleformer.

 


Førstehjelp

Kontakt TD/turneringsleder ved behov. I klubbhus, personell fra Ullensaker legevakt etter behov. Avstand til legevakt og sykehus er 12 km. Klubben har førstehjelpsutstyr/hjertestarter.


Garderobe/dusj/toalett

Herre og damegarderobe er lokalisert i klubbhus.


Hullplassering

Tabell som viser dagens hullplasseringer deles ut av starter og vil være oppslått på oppslagstavlen.


Innspill

Innspill vil foregå 27 juni. Lagene tar selv kontakt med klubben, tlf 63943100 for bestilling av starttider. Innspill må bestilles før 20 juni.


Kapteinsmøte

Kapteinsmøte avholdes i klubbhuset kl. 19.00 dagen før turneringsstart. Alle kapteiner (eller annen utpekt representant for laget) skal møte på kapteinsmøte. Der vil turneringsledelsen gå gjennom turneringsbestemmelsen, lokale regler og annen praktisk informasjon. I tillegg deles ut kapteinsskilt og spiller-ID, samt andre skjemaer som kapteinene skal fylle ut gjennom turneringen.


Lagring av utstyr

Klubben har ikke anledning til å oppbevare spillernes utstyr.


 Lokale regler

Alle spillere må ha nyeste versjon av Golfreglene og utskrift av NGFs regelkort. NGFs regelkort 2017 kan lastes ned fra NGFs hjemmesider.

Eventuelle tillegg (for denne turneringen) til lokale regler utover NGFs regelkort deles ut av starter og er oppslått på oppslagstavlen.

Utkast til eventuelle tillegg vil være oppslått på oppslagstavlen innspilldagen.

De lokale reglene trykket på scorekortet og i eventuell baneguide gjelder ikke.

 


Mat og drikke

Kafé er åpen i tiden 06.30 til 19.00

 Restauranten vil tilby 4 retter som er gunstig priset som deltagerne kan velge mellom hver dag. Rettene er sunne og tilpasset golfspillerens behov.

Det er drikkevann ved klubbhuset (utenfor golfshop) og ute på banen ved hull 8 og hull 12.


 Oppslagstavle

Oppslagstavle med informasjon om turneringen er lokalisert utenfor turneringssekreteriat i klubbhuset.

Hvert lag vil ha sin ”posthylle” hvor informasjon til laget, skjemaer etc. distribueres. Det er viktig at laget regelmessig sjekker ”posthyllen” for informasjon. ”Posthyllen” er plassert utenfor administrasjonen i klubbhuset.


Offisiell tid

Offisiell tid vises på klokke ved puttinggreen.

 


Overnattingsmuligheter

Thon Hotel Oslo Airport ca 7 minutter unna banen. Alle rom bestilles direkte via mail til osloairport.booking@thonhotels.no

Ref: 24587332

Pris: 716,- NOK per rom/per natt for 1 person / 876,- NOK per rom/per natt for 2 personer

Fint om de som bestiller også legger ved telefonnummeret sitt, slik at hotellet har kontaktinformasjon. Hotellet kan også når spå 63 92 94 00

Hotell må bestilles før den 13 juni for å sikre denne prisen.


Premieutdeling

Finner sted på terrassen så snart resultatlisten er klar etter siste runde.


Proshop

Åpen fra kl. 06:30 turneringsdager.

 


Påmelding

Påmelding av lag gjøres via NGFs hjemmesider.

Frist for å melde på lagets spillere er angitt i turneringsbestemmelsene og er fredag 16. juni. Skjema for spillerpåmelding (vedlegg til turneringsbestemmelsene) sendes arrangørklubben, på tore@miklagardgolf.no innen denne fristen for å bekrefte at laget deltar og har spillere som kan delta. Dette er til hjelp for arrangørklubben i forberedelse og planlegging.

Har ikke laget tatt alle sine spillere innen 16. juni skal laget allikevel melde på de spillerne som er tatt ut samt spillere som kan være aktuelle for laget. Påmeldte spillere kan byttes helt frem til utgangen av kapteinsmøtet.

Merk endringer gjeldende fra 2017 for jentelag og krav til dokumentasjon av bopel for utenlandske statsborgere.


Radiosamband

Ute på banen vil det finnes sambandsmuligheter hos dommerne. Disse kan benyttes til å tilkalle assistanse ved regelspørsmål, sykdom eller lignende.

 


Registrering

Registering av lagets tilstedeværelse gjøres under kapteinsmøtet.

 


Resultatservice

  • Uoffisielle resultater
    • GolfBox livescoring oppdateres etter 9. hull.
  • Offisielle resultater
    • GolfBox
    • Resultattavle ved klubbhuset etter endt runde.
    • Oppslagstavlen ved turneringssekretariatet.

 


Scorekort og scorekortmottak

Scorekort utdeles av starter.

Scorekortmottaket er merket ”Scorekortmottak” og har inngang fra restauranten


Spilleavbrudd

Se NGFs Regelkort – Spilleavbrudd; Gjenopptagelse av spill (anmerkning til regel 6-8b, side 158). (Spillerne skal ved spilleavbrudd begi seg mot klubbhuset for å motta videre informasjon.)


Spillehastighet og regler for tidtaking

I henhold til tidsskjema og NGFs regelkort.

 


Spillernummer og kapteinsskilt

Deles ut på kapteinsmøtet.

Spillernummer skal være synlig festet til golfbagen under hele turneringen.

Kapteinen skal bære synlig kapteinsskilt.


Spilleoppsett

Runde 1         Runde 2         Runde 3

Foursome     Four-ball       Single

 


Startkontingent

Startkontingenten er kr 1 000,- for jentelag og kr 2 000,- for guttelag. Startkontingent innbetales før kapteinsmøtet direkte til arrangørklubben ved overføring til konto 1604.08.86129.


Startlister

Startlister distribueres i turneringssekretariatet i klubbhus.

 


 Starttider

Onsdag 28. juni Start runde 1 fra kl. 08:00 fra hull 1 og 10
Start runde 2 fra kl. 13:30 fra hull 1 og 10
Torsdag 29. juni Start runde 3 fra kl. 08:00 fra hull 1 og 10

Det startes fra hull 1 og hull 10 i alle runder.


 Traller

Spillerne oppfordres til å bruke egne traller. Det kan ikke påregnes at nødvendig antall traller er tilgjengelig for utleie.

Utleie av tralle kr 60,- per runde. Tralle kan leies i proshop.

Klubben har dessverre ikke mulighet til å oppbevare spilleres traller.

 


Turneringskomité

Mobil e-post
Turneringsleder Tore Waagø 97774996 tore@miklagardgolf.no
TD Reidar Stølan 96015599 reidar.stolan@me.com
Hoveddommer Jan-Erik Lauré 91600201 Janik.laure@gmail.com

Turneringssekretariat

I klubbhuset ved restauranten. Åpent fra kl. 07.00 spilledagene.

 


Utfyllende informasjon om turneringen

Se mer på www.golfforbundet.no (Turneringer/Norgesmesterskapene/Lag NM junior).


Netbooking
PRO
Samarbeidspartnere