“Norges beste golfbane” – Rolex Golf Guide – Golf Digest

Restaurantkort 2017

Nå kan du hente ditt restaurantkort


Vi har tatt utgangspunkt i medlemskategoriene i Golfbox ved opplastning av kortene.

Hvis dere oppdager feil eller nylig har skiftet kategori så ber vi om at dere tar opp dette med administrasjonen.
Restauranten har ingen mulighet til å gjøre endringer uten ok fra administrasjonen.

Netbooking
PRO
Samarbeidspartnere