“Norges beste golfbane” – Rolex Golf Guide – Golf Digest

Simulatorspill på Losby

…eller instruksjon med Ståle


For perioden 3.januar til 21.mars 2018 disponerer Miklagard to simulatorer på Losby. Ukedagen er onsdag fra kl. 16.00 til 22.00, dvs. 12 timer pr. uke til hyggelige golfrunder for familie og venner, evt instruksjon med Ståle hvor mulighetene er både én til én-instruksjon, timekort og «gruppetrening» med 2-4 deltakere.


Booking simulator, priser og betaling

Vi har lagt ut simulatorene på vår egen netbooking. Klikk på boksen under og følg anvisninger på simulatormodulen.

Pris pr.time er:
TOTALmedlemmer – kr 250,-
PLUSSmedlemmer – kr 275,-
BASISmedlemmer – kr 300,-
Øvrige – kr 325,-
Du betaler med Vipps til Miklagard Golfklubb (11801) – MERK betalingen med dato/tid for spill. Problemer med Vipps? Send en mail til Tore for alternativ betalingskanal. Vi disponerer simulator #4 og 5.

Booking instruksjon og betaling

Som nevnt er Ståle er tilgjengelig for instruksjon på Losbysenteret. Du kan ta enkelttimer, «grupper» på 2-4, alternativt kjøpe 5- eller 10-timerskort for vintersesongen.(kort kan faktureres). Priser finner du i matrisen under. For ordens skyld nevnes at du IKKE betaler simulatortime i tillegg til instruksjonspriser.(sim er inkludert).
Pris for «grupper» på 2-4 personer er kr 800,- pr. time.
Du MÅ huske å booke simulator for tiden du skal ha instruksjon. ( i tillegg til Ståle)
Du betaler med Vipps til Miklagard Golfklubb (11801) – MERK betalingen med dato/tid for instruksjon. Problemer med Vipps? Send en mail til Tore for alternativ betalingskanal. Vi disponerer simulator #4 og 5.

Oversikt, tider og priser

 


Bestilling, betaling og gyldighet

Gjelder for Custom Golf og Miklagard Studio

Timekort bestilles direkte hos proene – Nicolai Langeland (905 35 219) – Marius T.Johansen (926 55 029) – Ståle B. Hoel (911 34 761).

Enkelttimer og løpende korttimer bestilles i netbooking .

 

Enkelttimer betales «on location». For kjøp av kort kan medlemmene velge fakturering, betalingsterminal (kun på Miklagard) eller Vipps. Fakturering forutsetter selvfølgelig at din Miklagard-konto er ajour.

Timekortet kan kun benyttes for innendørs instruksjon, dvs. i perioden november 2017 til 25.mars 2018. Vi setter av noen dager i april for de som grunnet uforutsette hendelser ikke har brukt sine timer. Dette må avtales med proen.

Merk! Marius T. Johansen er også tilgjengelig for instruksjon på Custom Golf mandager og tirsdager i oddetallsuker, dvs.uke 47,49 – 1,3,5 osv… kontakt Marius (926 55 029) for booking og evt. spørsmål.

Netbooking
PRO
Samarbeidspartnere